Yttrandefrihet i all ära

17.03.2018

Våra erfarenheter när vi lusläser extremt många personliga bloggar, är att man inte alltid kan känna sig stolt att tillhöra människosläktet. Fy sjutton vilka otroligt låga värderingar man ramlar över när man surfar runt. Yttrandefrihet i all ära men vissa sajter borde helt enkelt inte få finnas på nätet.

De senaste dagarna har vi följt debatten om hur google tjänar pengar på att låta sajter med förkastligt innehåll och hets fortsätta ligga uppladdade och indexerade. Det är bara ett exempel på yttrandefrihetens smutsiga baksida.

Ärver värderingar
Ärver värderingar

Våra barn ärver värderingar

Ingen vuxen har säkert kunnat undgå att höra ett barn säga kränkande saker till ett annat barn. Den som tror att det är barnet själv som kommit på detta bör nog ta av sig skygglapparna och vakna upp.

Barnen ärver våra värderingar och kränkningar som barn och ungdomar utsätter varandra för, har de i huvudsak fått lära sig hemma vid middagsbordet.

Javisst, det är att generalisera ganska grovt för visst kan de har lärt sig detta någon helt annanstans också. Men alltså "mina barn och andras ungar".... eller? Oavsett om barnen har hört och snappat upp saker på andra håll än hemifrån, har de lärt sig sina grundläggande värderingar om alla människors lika värde någonstans. OFTAST i det egna hemmet och av vad deras föräldrar sagt.

Med all säkerhet kan man nog i alla fall påstå att det barnen väljer att gör med saker de hör, kommer att vara avgörande för hur de beter sig mot andra. Det är i sin tur också något många av dem lärt sig hemifrån. Såklart finns det förtvivlade föräldrar som inte gjort något "fel" och som undrar varför deras barn fick och tog sig friheten att ge uttryck för det genom att begå brott mot andra.

Tragiska historier om hur fäder och mödrar upptäckt att deras barn växt upp till monster som de inte alls känner igen.

Man måste tänka på att barn snappar upp fragment av vuxnas samtal och vikten av hur man talar om andra människors värde inför barnen kommer göra djupa avtryck på barnens eget agerande i framtiden.

Med detta vill vi egentligen uppmana alla vuxna att oavsett vad du själv har för värderingar kring andra människor, låt ditt barn ha friheten att välja och ta ställning själv! Våga välja att ge en nyanserad bild av verkligheten och samhället. Om ditt barn väljer samma värderingar som du själv har, kan du känna dig stolt över att hen gjort det av egen fri vilja. Om hen väljer helt andra värderingar kan du känna dig stolt över att du lyckats ge en så pass nyanserad bild att ditt barn också känner sig bekväm med att ha egna åsikter.

Stolthet blir det oavsett vilket och ingen vill ju hjärntvätta sina egna barn!


Hur fortlöper vårt arbete i övrigt?

Som vi tidigare nämnt går det framåt och vi laddar upp med riktigt bra webbplatser som vi kommer att dela med oss av. Initialt har vi en föreställning av hur vi först kontaktar olika webbplatsägare innan vi länkar till dem, vilket vi fortfarande jobbar med.

Vi får se hur vi väljer att arbeta med den metoden framöver då det är ganska tidskrävande.

Vi har börjat så smått med de avdelningar som handlar om arbete och utbildning samt även pengar och ekonomi. Ett av de senaste tillskotten på webbplatsen handlar om att skaffa jobb där vi tipsar om olika sätt att söka arbete på.

En annan avdelning som vi säkert skulle kunna skriva tusentals sidor om är en kort introduktion till att låna pengar.